Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Endaf Edwards

Ystadegau mynychu Cynghorydd Endaf Edwards
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   20%
Yn bresennol, o bell:1   5%
Cafwyd Ymddiheuriad:15   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):15   75%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Endaf Edwards
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/07/2022, 10:30 Cyngor ,08/07/2022, 10:30 Yn bresennol
08/07/2022, 14:00 Cyngor ,08/07/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
26/09/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,26/09/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,14/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/10/2022, 13:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,27/10/2022, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,23/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/06/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/06/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,21/06/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,30/06/2022, 10:00 Yn bresennol
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,29/09/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol
14/07/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,14/07/2022, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
06/10/2022, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,06/10/2022, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
14/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,14/07/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,06/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/09/2022, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,26/09/2022, 11:30 Cafwyd Ymddiheuriad