Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Steve Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Steve Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:3
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   100%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Steve Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Disgwyliedig
19/05/2023, 14:00 Cyngor ,19/05/2023, 14:00 Disgwyliedig
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Disgwyliedig
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/04/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,05/04/2023, 10:00 Disgwyliedig
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,22/06/2023, 10:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,31/07/2023, 10:00 Disgwyliedig