Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mark Strong

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mark Strong
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Yn bresennol, o bell:10   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   70% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mark Strong
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol, o bell
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Disgwyliedig
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Disgwyliedig
16/12/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,16/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/01/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/01/2023, 09:30 Absennol
19/01/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,19/01/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/03/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/03/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,27/09/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/12/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/12/2022, 10:00 Absennol
11/01/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,11/01/2023, 10:00 Absennol
08/02/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/03/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,27/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,09/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,29/09/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/02/2023, 13:30 Disgwyliedig