Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Elizabeth Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Elizabeth Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   73%
Yn bresennol, o bell:3   27%
Present, as substitute, virtual:1
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol, o bell:5

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Elizabeth Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
06/06/2023, 10:00 Cabinet ,06/06/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
04/07/2023, 10:00 Cabinet ,04/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
05/09/2023, 10:00 Cabinet ,05/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Yn bresennol
20/04/2023, 10:00 Cyngor ,20/04/2023, 10:00 Disgwyliedig
19/05/2023, 14:00 Cyngor ,19/05/2023, 14:00 Yn bresennol
15/06/2023, 10:00 Cyngor ,15/06/2023, 10:00 Yn bresennol
20/06/2023, 14:00 Cyngor ,20/06/2023, 14:00 Yn bresennol
13/07/2023, 10:00 Cyngor ,13/07/2023, 10:00 Yn bresennol
21/09/2023, 10:00 Cyngor ,21/09/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
09/06/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/06/2023, 10:00 Yn bresennol
20/09/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol
21/06/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/06/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
31/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,31/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
30/03/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,30/03/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/06/2023, 10:00 Present as substitute, virtual
06/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,06/07/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell