Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Elizabeth Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Elizabeth Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   55%
Yn bresennol, o bell:5   45%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3
Yn bresennol, o bell:9

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Elizabeth Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/10/2022, 10:00 Cabinet ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
01/11/2022, 10:00 Cabinet ,01/11/2022, 10:00 Yn bresennol
06/12/2022, 10:00 Cabinet ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
24/01/2023, 10:00 Cabinet ,24/01/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/02/2023, 10:00 Cabinet ,14/02/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
07/03/2023, 10:00 Cabinet ,07/03/2023, 10:00 Yn bresennol
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Cyngor ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Cyngor ,26/01/2023, 10:00 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Cyngor ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 14:00 Cyngor ,09/03/2023, 14:00 Yn bresennol, o bell
16/12/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,16/12/2022, 10:00 Yn bresennol
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol, o bell
17/01/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/01/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
19/01/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,19/01/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/03/2023, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/03/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
08/02/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,08/02/2023, 10:00 Yn bresennol
10/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,10/02/2023, 13:30 Yn bresennol, o bell
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,10/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,09/02/2023, 09:30 Yn bresennol, o bell
09/02/2023, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/02/2023, 13:30 Yn bresennol, o bell