Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Rhodri Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Rhodri Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   78%
Yn bresennol, o bell:3   17%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:2
Yn bresennol, o bell:7

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Rhodri Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
05/07/2022, 10:00 Cabinet ,05/07/2022, 10:00 Yn bresennol
26/07/2022, 10:00 Cabinet ,26/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/09/2022, 10:00 Cabinet ,06/09/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
04/10/2022, 10:00 Cabinet ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
01/11/2022, 10:00 Cabinet ,01/11/2022, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
06/12/2022, 10:00 Cabinet ,06/12/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
08/07/2022, 10:30 Cyngor ,08/07/2022, 10:30 Yn bresennol
08/07/2022, 14:00 Cyngor ,08/07/2022, 14:00 Yn bresennol
20/10/2022, 10:30 Cyngor ,20/10/2022, 10:30 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Cyngor ,24/11/2022, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
26/09/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,26/09/2022, 10:00 Yn bresennol
14/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,14/10/2022, 10:00 Yn bresennol
27/10/2022, 13:30 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,27/10/2022, 13:30 Yn bresennol
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,23/11/2022, 10:00 Yn bresennol
17/06/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/06/2022, 10:00 Yn bresennol
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol, o bell
13/07/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
10/08/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,10/08/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/09/2022, 14:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol
12/10/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
21/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,21/06/2022, 10:00 Yn bresennol
03/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
27/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,27/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
28/07/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,28/07/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
27/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,27/10/2022, 10:00 Yn bresennol, o bell
26/09/2022, 11:30 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,26/09/2022, 11:30 Yn bresennol