Eitem Agenda

Penodi Aelodau i wasanaethau ar Bartneriaethau, Cyfarfodydd ar y cyd, Asiantaethau

a) Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth-Amwythig

2 Aelod

 

b) Cynghrair Gofalwyr

1 Aelod, sef

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

 

c) Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, ac Is-bwyllgorau

Wedi'i ddyrannu ymhlith Aelodau'r Cabinet

 

d) Cyd-bwyllgor Corfforaethol

1 Aelod, sef Arweinydd

 

e) Is-bwyllgorau Cyd-bwyllgorau Corfforaethol

- Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu (5 Aelod â chydbwysedd gwleidyddol)

- Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (2 Aelod)

- Pwyllgor Safonau (2 Aelod)

 

f) Grŵp Cyfeirio'r Uned Teithwyr a Thrafnidiaeth Gorfforaethol

4 Aelod (3 hawl pleidleisio), sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ysgolion

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Oedran (hawl pleidleisio a rennir)

 

g) Bwrdd Prosiect Cylch Caron

2 Aelod (1 hawl pleidleisio), sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal (gyda'r hawl i bleidleisio)

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai (dim hawliau pleidleisio)

 

h) Grŵp Prosiect Menter ac Arloesi

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

i) Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

3 Aelod, sef:

- Arweinydd y Cyngor

- 2 Aelod Cabinet

 

j) Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru

5 Aelod, sef:

- Arweinydd y Cyngor

- 4 Aelod Cabinet

 

k) Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu Canolbarth Cymru

5 Aelod o Gymunedau Ffyniannus (cydbwysedd gwleidyddol)

 

l) Grŵp Defnyddwyr yr Harbwr

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

m) Fforwm Mynediad Lleol

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

n) Panel Mabwysiadu Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

o) Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

- Arweinydd

 

p) Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

q) PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y tu allan i Gyd-bwyllgor Dyfarnu Llundain)

1 Aelod

 

r) Y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

5 Aelod

 

s) Partneriaeth Tai Strategol

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

t) TraCC

2 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

u) Grŵp Ymgynghorol Rheoli Traffig

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

v) Bwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

w) Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

x) Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

Cofnodion:

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol i'r Partneriaethau, y Cyd-bwyllgorau a'r Asiantaethau:

 

Partneriaeth / Pwyllgor

Cefndir

Cynghorwyr

Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth-Amwythig

2 Aelod

 

Alun Williams

Paul Hinge

Cynghrair Gofalwyr

1 Aelod, sef

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

 

Alun Williams

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, ac Is-bwyllgorau

Arweinydd y Cyngor i eistedd ar y BGC

 

Is-bwyllgorau i'w dyrannu ymhlith Aelodau'r Cabinet

 

Bryan Davies

Cyd-bwyllgor Corfforaethol

1 Aelod, sef Arweinydd

 

Bryan Davies

Is-bwyllgorau Cyd-bwyllgor corfforaethol

Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu (5 Aelod â chydbwysedd gwleidyddol)

Gohirio penderfyniad

Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (2 Aelod)

Gohirio penderfyniad

Pwyllgor Safonau (2 Aelod)

Gohirio penderfyniad

 

 

 

Grŵp Cyfeirio'r Uned Teithwyr a Thrafnidiaeth Gorfforaethol

4 Aelod (3 hawl pleidleisio), sef:

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ysgolion

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Drwy Oedran (hawl pleidleisio a rennir)

 

Keith Henson

Wyn Thomas

Alun Williams

 

 

Bwrdd Prosiect Cylch Caron

2 Aelod (1 hawl pleidleisio), sef

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal (gyda'r hawl i bleidleisio)

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai (dim hawliau pleidleisio)

 

Alun Williams

Matthew Vaux

Grŵp Prosiect Menter ac Arloesi

 

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

Clive Davies

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

3 Aelod, sef:

-        Arweinydd y Cyngor

-        2 Aelod Cabinet

 

Bryan Davies

Clive Davies

Keith Henson

Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru

5 Aelod, sef:

- Arweinydd y Cyngor

- 4 Aelod Cabinet

 

Bryan Davies

Catrin M S Davies Clive Davies

Keith Henson

Matthew Vaux

Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu Canolbarth Cymru

 

5 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

Gohirio penderfyniad

Grŵp Defnyddwyr yr Harbwr

1 Aelod, sef

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

Fforwm Mynediad Lleol

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

Clive Davies

Panel Mabwysiadu Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

Alun Williams

Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

- Arweinydd

 

Bryan Davies

Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y tu allan i Gyd-bwyllgor Dyfarnu Llundain)

 

1 Aelod

 

Keith Henson

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

5 Aelod

 

Keith Henson

Ceris Jones

Keith Evans

Ifan Davies

John Roberts

Partneriaeth Tai Strategol

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

Matthew Vaux

TraCC

2 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Clive Davies

Keith Henson

Grŵp Ymgynghorol Rheoli Traffig

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

Bwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

 

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

Matthew Vaux

Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

Alun Williams

Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

 

Alun Williams