Eitem Agenda

Derbyn hysbysiadau’r Grwpiau a chadarnhau aelodaeth y Pwyllgorau a’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu:

Pwyllgorau

 

a)        Pwyllgor Rheoli Datblygu (15)

b)        Pwyllgor Trwyddedu (11)

c)         Pwyllgor Llywodraethu ac Arachwilio (6)

d)        Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (6)

e)        Pwyllgor Iaith (7)

f)          Pwyllgor Moeseg a Safonnau (2)

 

          Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

         

a)        Adnoddau Corfforaethol (13)

b)        Cymunedau Ffyniannus (13)

c)         Cymunedau Iachach (13)

d)        Cymunedau sy’n Dysgu (13)

e)        Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu (2)

 

Mae’r 8 Aelod sy’n weddill o Aelodaeth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu yn cynnwys Cadeiryddion ac Is-Gadeirydion y pwyllgorau trosolwg a chraffu thematig. Mae’r 10 Aelod yma hefyd yn aelodau’r Pwyllgor Ymddiriedolwr Elusennau.

 

Cofnodion:

Pwyllgor

 

Aelodau

 

Pwyllgor Rheoli Datblygu (15)

 

Plaid Cymru (7):

 

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Carl Worrall

Y Cynghorydd Ceris Jones

Y Cynghorydd Mark Strong

Y Cynghorydd Gethin Davies

Y Cynghorydd Maldwyn Lewis

Y Cynghorydd Chris James

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Ifan Davies

Y Cynghorydd Rhodri Evans

Y Cynghorydd Marc Davies

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Meirion Davies

Y Cynghorydd Geraint Hughes

Y Cynghorydd Sian Maehrlein

 

 

Heb ei grwpio (1):

Y Cynghorydd Hugh Hughes

 

Pwyllgor Trwyddedu (11)

 

Plaid Cymru (5):

 

Y Cynghorydd Steve Davies

Y Cynghorydd Amanda Edwards

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Caryl Roberts

 

 

Annibynnol (3):

 

Y Cynghorydd Euros Davies

Y Cynghorydd Keith Evans

Y Cynghorydd Gwyn James

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Elaine Evans

Y Cynghorydd Paul Hinge

Y Cynghorydd John Roberts

 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (6)

 

Plaid Cymru (3):

 

Y Cynghorydd Steve Davies

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Maldwyn Lewis

 

 

Annibynnol (2):

 

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

Y Cynghorydd Wyn Evans

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1):

 

Y Cynghorydd Elizabeth Evans

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (6)

 

Plaid Cymru (3):

 

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Caryl Roberts

Cynghorydd Mark Strong

 

 

Annibynnol (2):

 

Y Cynghorydd Gwyn James

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1):

 

Y Cynghorydd Elizabeth Evans

 

Pwyllgor Iaith (7)

 

Plaid Cymru (3):

 

Y Cynghorydd Catrin M S Davies

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Chris James

 

 

Annibynnol (2):

 

Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (2):

 

Y Cynghorydd John Roberts

Sedd wag

 

Pwyllgor Moeseg a Safonau (2)

 

Aelodau Etholedig (2):

 

Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Y Cynghorydd Caryl Roberts

 

 

 

Aelodau Etholedig (cynrychiolwyr Cynghorau Cymuned) (2):

 

I'w benodi gan y Cynghorau Cymuned.


 

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Adnoddau Corfforaethol (13)

 

Plaid Cymru (5):

 

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Ceris Jones

Y Cynghorydd Caryl Roberts

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Euros Davies

Y Cynghorydd Ifan Davies

Y Cynghorydd Rhodri Evans

Y Cynghorydd Hag Harris

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Elaine Evans

Y Cynghorydd Paul Hinge

Y Cynghorydd Geraint Hughes

 

 

Heb ei grwpio (1):

Y Cynghorydd Hugh Hughes

 

 

Cymunedau Ffyniannus (13)

 

Plaid Cymru (6):

 

Y Cynghorydd Gethin Davies

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Steve Davies

Y Cynghorydd Chris James

Y Cynghorydd Maldwyn Lewis

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Marc Davies

Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Y Cynghorydd Rhodri Evans

Y Cynghorydd Wyn Evans

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Meirion Davies

Y Cynghorydd Sian Maehrlein

Y Cynghorydd John Roberts

 

Cymunedau Iachach (13)

 

Plaid Cymru (6):

 

Y Cynghorydd Amanda Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Ceris Jones

Y Cynghorydd Mark Strong

Y Cynghorydd Caryl Roberts

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Ifan Davies

Y Cynghorydd Keith Evans

Y Cynghorydd Gwyn James

Y Cynghorydd Wyn Evans

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Elaine Evans

Y Cynghorydd Sian Maehrlein

Y Cynghorydd John Roberts

 

Cymunedau Sy'n Dysgu (13)

 

Plaid Cymru (6):

 

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Amanda Edwards

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Chris James

Y Cynghorydd Mark Strong

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Euros Davies

Y Cynghorydd Marc Davies

Y Cynghorydd Hag Harris

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Meirion Davies

Y Cynghorydd Paul Hinge

Y Cynghorydd Geraint Hughes