Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

Swyddogaeth Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau yw gweithredu fel ymddiriedolwr mewn perthynas รข'r holl asedau eiddo a ddelir gan y Cyngor ar ymddiriedolaethau elusennol; gwneud penderfyniadau mewn perthynas ag asedau elusennol er budd gorau'r elusen; derbyn adroddiadau ar faterion elusennol a sicrhau y glynir at ofynion y Comisiwn Elusennau a chyfraith elusennau i'r graddau y maent yn berthnasol i'r asedion elusennol sydd gan y Cyngor ar ymddiriedaeth.