Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Swyddogaeth y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yw cyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol o ddynodi Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd (PGD); adolygu'n rheolaidd y ddarpariaeth o ran staff, adeiladau ac adnoddau eraill a ddarperir i'r Pennaeth GD, er mwyn sicrhau ei bod yn ddigonol ar gyfer cyfrifoldebau'r swydd; gwneud adroddiadau, o leiaf yn flynyddol, i'r Cyngor llawn mewn perthynas รข'r materion hyn; ystyried, a gwneud argymhellion i'r Cyngor, ynghylch amseru'r cyfarfodydd; a goruchwylio hyfforddiant a datblygiad yr Aelodau.