Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud รข datblygu economaidd, adfywio, twristiaeth, marchnata, cymunedau cryfach, cymorth grant Ewropeaidd, cymorth i fusnesau, rhaglen gyfalaf, seilwaith trafnidiaeth a phriffyrdd, cynllunio gwlad a thref a chynaliadwyedd, yr arfordir a chefn gwlad a gwastraff a gwasanaethau trefol eraill.