Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Iaith

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Iaith.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Iaith

Swyddogaeth y Pwyllgor iaith yw rhoi cyfeiriad i hyrwyddo a hwyluso'r Gymraeg yng Ngheredigion. Gall y Pwyllgor ei gwneud yn ofynnol i unrhyw Aelod neu Swyddog o'r Cyngor ddod ger ei bron i ateb cwestiynau a gall wahodd personau eraill i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor.