Pori cyfarfodydd

Cabinet

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Cabinet.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Cabinet

Cabinet yw'r rhan o'r Cyngor sy'n gyfrifol am gymryd y rhan fwyaf o benderfyniadau gweithredol dydd-i-ddydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Arweinydd y Cyngor ac o leiaf chwech, ond dim mwy na naw Cynghorydd arall y mae ef/hi yn eu penodi.

 

Mae’r portfolio Cabinet ar gyfer 2022 ymlaen wedi’i ddyrannu fel a ganlyn:

 

Cynghorydd Bryan Davies

Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd, Polisi a Pherfformiad a Pobl a Threfniadaeth

 

Cynghorydd Alun Williams

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Gydol Oes a Llesiant

 

Cynghorydd Catrin M S Davies

Aelod Cabinet ar gyfer Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Cynghorydd Clive Davies

Aelod Cabinet ar gyfer yr Economi ac Adfywio

 

Cynghorydd Gareth Davies

Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael

 

Cynghorydd Keith Henson

Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon

 

Cynghorydd Wyn Thomas

Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

 

Cynghorydd Matthew Vaux

Aelod Cabinet ar gyfer Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu a Diogelu’r Cyhoedd