Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud รข gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau gofal integredig, gwasanaethau tai, cyfleusterau hamdden ac adloniant, iechyd yr amgylchedd, gwarchod y cyhoedd a trwyddedu.