Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud รข Gwasanaethau Corfforaethol (gan gynnwys adnoddau dynol, gwasanaethau cwsmeriaid, TGCh, rheoli'r trysorlys a gwasanaethau cyfreithiol), cynhwysiant/cyfle cyfartal, argyfyngau sifi, parhad busnes, rheoli ystadau a chofrestru sifil.