Pori cyfarfodydd

Cyngor

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Cyngor.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Cyngor

Mae pob Cynghorydd yn cyfarfod gyda'i gilydd fel y Cyngor. Mae cyfarfodydd y Cyngor ar agor i'r cyhoedd. Yma, mae Cynghorwyr yn penderfynu ar bolisïau cyffredinol y Cyngor ac yn pennu'r gyllideb bob blwyddyn. Mae'r Cyngor yn gyfrifol am ethol yr arweinydd, yn nodi penodiad aelodau'r Cabinet gan yr Arweinydd ac yn penodi aelodau i bwyllgorau.