Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol i'r cyngor llawn a'r broses o reoli digonolrwydd y fframwaith rheoli risg a'r amgylchedd rheoli mewnol. Mae'n darparu adolygiad annibynnol o drefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y Cyngor ac yn goruchwylio'r prosesau adrodd ariannol a llywodraethu blynyddol. Mae'n goruchwylio archwilio mewnol ac archwilio allanol, gan helpu i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithlon ac effeithiol ar waith.