Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud รข dysgu gydol oes, plant a phobl ifanc, ysgolion, hyfforddiant, gwasanaethau ieuenctid a gwasanaethau diwylliannol.