Agenda

Cynhadledd y Maes Llafur Cytûn - Dydd Gwener, 4ydd Mawrth, 2022 2.00 pm

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso

2.

Gweddi

3.

Datgelu Buddiannau Personol/ Buddiannau sy’n Rhagfarnu

4.

Apwyntio Cadeirydd

5.

Craffu'r dogfennau canlynol:

5a

Gofynion Cyfreithiol

5b

Cwricwlwm i Gymru: Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) arweiniad statudol

6.

Trafodaeth, argymhellion a Phleidlais