Agenda

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2022 1.00 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gweddi

2.

Ymddiheuriadau

3.

Cadarnhau cofnodion y gyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 64 KB

4.

Croesawu aelodau newydd ac adolygu cyfrifoldebau'r Cyngor

5.

Aelodaeth

6.

Gohebiaeth

7.

Ystyried yr Adroddiad Blynyddol a'r ddogfen Maes Llafur Cytûn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ALl C ar gyfer eu derbyn pdf eicon PDF 546 KB

8.

Crynhoi sefyllfa newid cwricwlwm cenedlaethol

9.

Diweddariad cenedlaethol

10.

Cyflwyniad am addysgu CGM yn Ysgol Llangwyryfon gan Nerys Parry Pennaeth yr ysgol

11.

Unrhyw Fusnes Arall