Agenda

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Dydd Iau, 9fed Tachwedd, 2023 9.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Gweddi

2.

Ymddiheuriadau

3.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2023 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r cofnodion. pdf eicon PDF 70 KB

4.

Aelodaeth

5.

Aled Rumble Cyflwyniad- Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

6.

Diweddariad parthed niferoedd sy'n astudio Addysg Grefyddol

7.

Diweddariad cyfarfod CYSAgau Cymru - bydd ymateb i'r ymgynghoriad ac adnabod cyfleoedd dysgu proffesiynol pwrpasol i'r aelodau. pdf eicon PDF 520 KB

8.

Unrhyw Fusnes Arall