Agenda

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Dydd Mercher, 26ain Ionawr, 2022 4.00 pm

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Prayers

2.

Ymddiheuriadau

3.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd 16 Rhagfyr 2021 pdf eicon PDF 196 KB

4.

Diweddariad ar seddi gwag ar Gyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Ceredigion

5.

Trafod trefniadau ar gyfer y Gynhadledd ar y Maes Llafur Cytun