Agenda

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau - Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2024 3.00 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiannau personol a buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

I ystyried cofnodion y cyfarfod blaenorol o'r Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r cofnodion hyny pdf eicon PDF 85 KB

4.

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau pdf eicon PDF 69 KB

5.

I dderbyn adroddiad ar Adroddiadau Blynyddol yr Ymddiriedolwyr 2023-24 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn adroddiad ar Gyfrifon Ariannol 2022-23 a 2023-24 pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn Adroddiad Blynyddol diweddariad Neuadd Goffa Cei Newydd 2023-2024 pdf eicon PDF 93 KB

8.

I dderbyn adroddiad ar Neuadd goffa Ceinewydd - caniatâd i wneud addasiadau pdf eicon PDF 98 KB

9.

I ystyried adroddiad ar Lyfrgell ac Ystafell Ddarllen Ceinewydd - gardd gymunedol pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol: