Agenda

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 16eg Mawrth, 2023 9.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer gweddill blwyddyn fwrdeistrefol 2022/23 a 2023/24

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 06 Hydref 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 67 KB

5.

Diweddariad Cyffredinol pdf eicon PDF 155 KB

6.

Adroddiad am Gyfraith Martyn - Y Ddyletswydd Diogelu pdf eicon PDF 137 KB