Agenda

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Gwener, 19eg Gorffennaf, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Materion Personol

3.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

4.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd ar 06 Mawrth 2024 pdf eicon PDF 74 KB

5.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynahliwyd ar 01 Mai 2024 pdf eicon PDF 64 KB

6.

Ystyried ceisiadau am ollyngiadau gan y Cynghorwyr canlynol:

6a

Cynghorydd Elizabeth Ryder, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 146 KB

6b

Cynghorydd Helen Swan Jones, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 146 KB

6c

Cynghorydd Tomas Davies, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 146 KB

6d

Cynghorydd Ywain Davies, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 148 KB

7.

Cofnod o Gamau Gweithredu pdf eicon PDF 81 KB

8.

Diweddariad ar faterion Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 70 KB

9.

Diweddariad Cod Ymddygiad Swyddog Monitro Cwarter 4 pdf eicon PDF 78 KB

10.

Adroddiad Blynyddol 2023/24 y Pwyllgor Moeseg a Safonau pdf eicon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Hyfforddiant Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Asesiad Cydymffurfiaeth Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol pdf eicon PDF 99 KB

13.

Adroddiad am y gweithdy a gynhaliwyd ddechrau'r flwyddyn fwrdeistrefol gydag Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol ac adolygiad o'r templed asesu ynghylch Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol yn cydymffurfio â'u dyletswyddau pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cofnodion Fforwm Pwyllgor Safonau Cymru pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Canfyddiadau Cod Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 72 KB

16.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Ystyried unrhyw gais arall am ollyngiad a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r agenda