Agenda

Cyngor - Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

4.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2024 a 29 Chwefror 2024 pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweinol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy pdf eicon PDF 106 KB

6.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweinol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau 2024/25 pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I ystyried adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth ar y Polisi Cyflogau ar gyfer 2024/25 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweinol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar ar we-ddarlledu cyfarfodydd pwyllgorau ychwanegol pdf eicon PDF 73 KB

9.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweinol Corfforaethol: Y Gyfraith a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar y Fframwaith Llywodraethu pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweinol Corfforaethol: Y Gyfraith a Llywodraethu i gadarnhau apwyntiad Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 69 KB

11.

Ethol darpar Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2024/25 i'w sefydlu yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhelir am 2.00 p.m. ddydd Gwener, 17 Mai 2024

12.

Ethol darpar Is-gadeirydd ar gyfer 2024/25 i'w sefydlu yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhelir am 2.00 p.m. ddydd Gwener, 17 Mai 2024