Agenda

Cyngor - Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

4.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2024 a Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 17 Mai 2024 pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaethau Democrataidd ar Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2023-24 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, y Gyfraith a Llywodraethu ar Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llwyodraethu ac Archwilio 2023-24 pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, yr Economi ac Adfywio ar Aelodaeth y panel grantiau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Ysgolion a Diwylliant ar benodi Aelodau i'r Panel Apeliadau Trafnidiaeth Ysgol pdf eicon PDF 102 KB

9.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, y Gyfraith a Llywodraethu ar Newidiadau i Gyfansoddiad y Cyngor pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol: