Agenda

Cyfarfod Blynyddol, Cyngor - Dydd Gwener, 17eg Mai, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau a Chyhoeddiadau'r Cadeirydd

2.

Anerchiad gan y Cynghorydd Maldwyn Lewis yngl?n â'i flwyddyn fel Cadeirydd y Cyngor

3.

Cofnodi gwerthfawrogiad y Cyngor am wasanaeth y cyn-Cadeirydd

I’w gynnig gan y Cynghorydd Wyn Thomas

 

4.

Ethol y Cynghorydd Keith Evans yn Gadeirydd y Cyngor am y Flwyddyn Fwrdeistrefol ddilynol

I’w gynnig gan y Cynghorydd Gareth Lloyd

I’w eilio gan y Cynghorydd Rhodri Evans

5.

Datganiad o Dderbyn y Swydd gan y Cadeirydd a etholwyd, a'r cyn-Gadeirydd i gyflwyno'r Gadwyn iddo. Cyflwyno Arwydd o'r Swydd i Gonsort y Cadeirydd, Mrs. Eirlys Evans

6.

Cadeirydd y Cyngor, Y Cynghorydd Keith Evans, yn annerch y cyfarfod

7.

Ethol y Cynghorydd Ann Bowen Morgan yn Is-gadeirydd y Cyngor am y Flwyddyn Fwrdeistrefol ddilynol

I’w gynnig gan y Cynghorydd Bryan Davies

I’w eilio gan y Cynghorydd Catrin M.S. Davies

8.

Datganiad o Dderbyn y Swydd gan yr Is-gadeirydd a etholwyd, a'r Cadeirydd i gyflwyno'r Gadwyn iddi. Cyflwyno Arwydd o'r Swydd i Gonsort yr Is-gadeirydd, Yr Athro D.Densil Morgan

9.

Derbyn hysbysiad o benodiad y Parchedig Chris Bolton yn Gaplan y Cadeirydd am y Flwyddyn Fwrdeistrefol ddilynol

10.

Anerchiad gan Arweinydd y Cyngor Sir, y Cynghorydd Bryan Davies

11.

Penodi Aelodau o’r Cyngor i Bwyllgorau’r Cyngor ar gyfer y Flwyddyn Fwrdeistrefol ddilynol pdf eicon PDF 104 KB