Cyfarfod

Annual General Meeting, Cyngor - Dydd Gwener, 19eg Mai, 2023 2.00 pm

Bydd yr agenda ar gael yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfod

Lleoliad arfaethedig: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt: Nia Jones