Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 16eg Gorffennaf, 2024 2.00 pm

Lleoliad: remotely - VC

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Materion Personol

3.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

4.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2024 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 87 KB

5.

Cofnod o Gamau Gweithredu pdf eicon PDF 89 KB

6.

Adroddiadau'r Rheoleiddwyr ac Arolygiaeth ac Ymatebion y Cyngor pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/1/24 - 31/3/24 pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Camau Rheoli Archwilio Mewnol 1/10/23 - 31/3/24 pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2023/24 pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Darparu crynodeb i'r Aelodau'r o'r gwaith atal twyll mae archwilio mewnol wedi ei ymgymryd yn 2023/24 pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Menter Twyll Cenedlaethol (NFI) - Hunan-Asesiad pdf eicon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o ran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2023-24 pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 56 KB

16.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor