Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022 2.00 pm

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Personol

3.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

4.

Adroddiad ar Adolygiad Archwilio Cymru o'r Gwasanaeth Cynllunio -Cyngor Sir Ceredigion 2020-21 pdf eicon PDF 1 MB

5.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor