Agenda

To consider statement of accounts, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 9.30 am

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan Buddiannau Personol a Byddiannau sy'n Rhagfarnu

3.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol - diweddariad pdf eicon PDF 517 KB

4.

Adroddiad ISA260 pdf eicon PDF 812 KB

5.

Adroddiad y Pennaeth Cyllid yngl?n â Datganiadau Cyfrifon Cyngor Sir Ceredigion ac Awdurdod Harbwr Ceredigion 2020/21 pdf eicon PDF 2 MB

6.

Cofnodion y gyfarfod a gynhaliwyd ar 09 Medi 2021 pdf eicon PDF 582 KB