Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Gwener, 31ain Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: remotely - VC

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

I ystyried Cofnodion y cyfarfod blaenorol ar unrhyw faterion sy'n codi pdf eicon PDF 103 KB

4.

I ystyried adroddiad ar ychwanegiad i'r Cyfansoddiad - Rhan 4 Dogfen D - Rheolau Gweithrefn y Cabinet - Penderfyniadau Brys pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I ystyried adroddiad ar Gyhoeddiadau'r Cadeirydd - Pwyllgorau eraill pdf eicon PDF 63 KB

6.

I ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 4 MB

7.

I ystyried eitemau ar y flaenraglen

8.

Unrhyw fater arall y penderfyn'ar Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor