Mater - cyfarfodydd

Ymddiheuriadau

Cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Rheoli Datblygu (eitem 2)

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan y Cynghorydd Marc Davies a Raymond Evans am eu anallu i fynychu.