Mater - cyfarfodydd

Ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyfarfod: 20/10/2022 - Cyngor (eitem 13)

13 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 1022 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Elizabeth Evans, Cadeirydd presennol Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ar ran Ceredig Davies, Cadeirydd y Pwyllgor am y 5 mlynedd blaenorol.  Nododd ei bod wedi siarad â Ceredig Davies a’i fod wedi mynegi ei ddiolch i Dîm y Gwasanaethau Democrataidd am eu cefnogaeth.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Elizabeth Evans at waith y pwyllgor, a thynnodd sylw at y cylch gorchwyl, gan ofyn i Aelodau gyflwyno unrhyw eitemau y dymunant eu trafod i’r Pwyllgor eu hystyried.

 

Nodwyd cynnwys yr adroddiad gan y Cyngor.