Mater - cyfarfodydd

Ymddiheuriadau

Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 1)

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr John Adams- Lewis, Bryan Davies, Ceredig Davies, Gareth Davies, Endaf Edwards ac Elizabeth Evans am na fedrent ddod i’r cyfarfod.

 

Oherwydd trafferthion technegol, nid oedd y Cynghorydd Ifan Davies na’r Cynghorydd Keith Evans yn medru bod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach (eitem 1)

Ymddiheuriadau a Materion Personol

Cofnodion:

i)       Ymddiheurodd y Cynghorydd Keith Evans am na allai fynychu'r cyfarfod oherwydd y newid dyddiad.

ii)      Ymddiheurodd y Cynghorydd Mark Strong am na allai fynychu'r cyfarfod.

iii)    Ymddiheurodd y Cynghorwyr Marc Davies ac Alun Lloyd Jones y gallai fod yn rhaid iddyn nhw adael y cyfarfod yn gynnar. 

iv)    Cydymdeimlodd y Cynghorydd Catherine Hughes yn ddiffuant â theulu Gethin Bennett, cyn Aelod Cabinet a Chadeirydd olaf Cyngor Sir Dyfed, a fu farw’n ddiweddar.